Splošni pogoji za opravljanje storitev

  I. SPLOŠNE DOLOČBE

  II. POGOJI, POSTOPKI IN ROKI ZA PRIKLJUČITEV

  III. OBSEG, NAČIN IN POGOJI OPRAVLJANJA STORITEV PRIHODNOST.COM

  IV. CENE